Služby

VRTANÉ STUDNY

Každá studna jde vyvrtat

Provádíme vrtané studny v několika konstrukčních variantách pro širokou veřejnost, průmyslové a zemědělské podniky, sportoviště, obce, všude tam, kde je kladen důraz na nejvyšší kvalitu a množství čerpané vody s dlouhodobou životností.

Vrchní úvodní část vrtu v nesoudržném horninovém prostředí odvrtáme a propažíme manipulačními ocelovými pažnicemi. Ocelové pažnice jsou používány pro zajištění vrtu v nesoudržném horninovém prostředí, po ukončení vrtných prací se vytěží. Dále provedeme následné vrtání zvoleným průměrem až do konečné hloubky vrtu. 

Vystrojení vrtu provádíme silnostěnnými PVC zárubnicemi Ø 125 mm,  Ø 140 mm a Ø 160 mm  a dalšími s atestem na styk s pitnou vodou, tak aby byly zajištěny požadavky normy  ČSN 75 515 – Jímání podzemní vody

Používáme zárubnice hrdlové i šroubovací, s tloušťkou stěny přizpůsobenou horninovému prostředí pro stabilizaci a dlouhou životnost vrtu.

Obsyp volného mezikruží je prováděn praným kamenivem (kačírkem) fr. 4/8 mm s přesnou zrnitostí. Samozřejmostí je vytvoření cemento – bentonitové zátky, která eliminuje pronikání povrchových vod do vrtu.

Kontaktujte nás
telefon
1
Poptávka – specifikace místa vrtané studny a účel užívání (zásobování rodinného domu vodou, zásobování rekreačního pozemku, zálivka pozemku, …)
navrh
2
Návrh variant řešení – cenová nabídka
poloha
3
Prohlídka pozemku (vyhledání nejvhodnějšího místa na Vašem pozemku)
ruce
4
Sepsání smlouvy
software
5
Hydrogeologické posudky a související dokumentace k vrtu
podpis
6
Vyřízení všech potřebných povolení
zbijecka
7
Provedení vrtných prací
nastroje
8
Doporučení vhodné čerpací techniky
oslava
9
Závěrečná zpráva ke kolaudaci
cr
Působíme po celé ČR
cerpadlo
Vrty až do hloubky 300 m
pocasi
Za každého počasí
teren
I v těžkém terénu

VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLA

Vzhledem k nejmodernější technice a zkušenému týmu, nabízíme provedení vrtů pro tepelná čerpadla až do hloubky 300 m. Vrchní úvodní část vrtu v nesoudržném horninovém prostředí odvrtáme o propažíme manipulačními ocelovými pažnicemi. V soudržném horninovém prostředí vrtáme dále bez pažení vrtu. Po dovrtání vrtu dojde k vytěžení vrtné kolony a vystrojení vrtu geotermální vertikální sondou, vystrojení je prováděno švýcarskou technologií. Následuje injektáž vrtu cemento – bentonitovou směsí a vytažení manipulačního pažení. Po ukončení vrtných prací obdržíte certifikát se zárukou na 10 let

telefon
1
Poptávka – specifikace místa vrtu pro tepelné čerpadlo a účel užívání
rozhovor
2
Návrh variant řešení – cenová nabídka
poloha
3
Prohlídka pozemku
smlouva
4
Sepsání smlouvy
navrh
5
Související dokumentace k vrtu
podpis
6
Vyřízení potřebných povolení a ohlášení vrtných prací na příslušný báňský úřad
zbijecka
7
Provedené vrtné práce
cip
8
Vystrojení vrtu vertikální sondou
michacka
9
Injektáž vrtů cemento – bentonitoovu směsí či jiným vhodným médiem
mereni
10
Provedení tlakové zkoušky
dokument
11
Vypracování technické zprávy a vrtu
zaruka
12
Poskytnutí 10 leté záruky