Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Obecní vrt – Pejškov 220 m

Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu o hloubce 220 metrů, který je osazen manipulační šachtou bude sloužit jako vrtaná studna k zásobování vodou obce Vohančice. Samotné vrtné práce byly provedeny rotačně příklepovou technologií (ponorným kladivem) vrtnou soupravou JaNo-211 za použití vzduchového výplachu z počvy vháněných do vrtných tyčí, a to technologií vysokotlakového kompresoru Atlas Copco X28.