Vila Na Míčánce - Metrostav a.s.

Geotermální vrty pro TČ – 5 vrtů x 199 m

V září roku 2021 jsme realizovali vrty pro tepelná čerpadla včetně jejich vystrojení, které bylo prováděno geotermální vertikální sondou prvotřídní kvality o průměru 4 x 40 x 3,0 mm. Vrtáno bylo celkem 5 vrtů o hloubce 199 metrů pásovou soupravou HVS 4130. Práce jsme zajišťovali pro generálního dodavatele stavby Vily Na Míčánce – Metrostav a.s.

Součástí naší dodávky bylo kromě provedení geotermálních vrtů i dopojení primárního okruhu do strojovny.