Brno - Nové Sady

Geotermální vrty pro TČ – 46 vrtů x 150 m

Celkem 46 geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla o hloubce 150 m jsme realizovali v samém centru Brna.

Konkrétně na Nových Sadech v Brně jsme při provádění vrtů použili vrtnou soupravu HVS 4130 a vysokotlakový kompresor Atlas Copco X28 k rotačně-příklepovému vrtání se vzduchovým výplachem. Následně jsme provedli vystrojení vrtů dvouokruhovými geotermálními vertikálními sondami o průměru 4 x 32 x 3,0 mm a zajistili dopojení primárního okruhu do technické místnosti.