NAD ARBORETEM - POLYFUNKČNÍ DŮM BRNO

Geotermální vrty pro TČ – 17 vrtů x 140 m

V srpnu 2023 jsme se stali součástí projektu Nad Arboretem – Polyfunkční dům. Tento výjimečný projekt v blízkosti zeleně a klidu přírody tak bude nabízet spoustu možností – od moderního bydlení, až po komerční prostory k podnikání.

Předmětem naší realizace bylo 17 geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla systému země-voda, každý o hloubce 140 m. Vrty byly v nezpevněných horninách hloubeny pomocí pracovního ocelového pažení a pro vrtání bylo použito pneumatické kladivo se vzduchovým výplachem. Po vyhloubení vrtů do konečné délky byly do vrtů zapuštěny geotermální dvouokruhové geotermální vertikální sondy 4 × 32 × 3,0 mm, jejich horizontální dopojení je vedeno do sběrné šachty s rozdělovačem a sběračem a páteřní vedení dále vedeno do strojovny. Tepelná čerpadla budou sloužit k ohřevu vody a vytápění/chlazení přilehlého objektu.