ČGS - Klárov

Geotermální vrty pro TČ – 15 vrtů x 199 m

V druhé polovině roku 2023 jsme realizovali 15 geotermálních vertikálních vrtů pro tepelná čerpadla systému země-voda pro Českou geologickou službu v Praze – Klárov. Cílem této realizace je snížení energetické náročnosti přilehlé budovy.

Provedeno bylo celkem 15 vrtů o celkové délce 2 985 m, tedy každý vrt do hloubky 199 m. Geotermální vrtné práce se prováděly pomocí pracovního ocelového pažení o průměru 178 mm a pro vrtání jsme použili pneumatické kladivo s korunkou o průměru 152 mm se vzduchovým výplachem. Po samotném vyhloubení byly do vrtů zapuštěny geotermální dvouokruhové geotermální vertikální sondy 4 × 40 mm a následně použito horizontálního potrubí, které bylo dovedeno do technické místnosti rozdělovačů/sběračů jednotlivých okruhů vrtů a odtud vedeno do strojovny.

Všech zmíněných 15 vrtů tak bude České geologické službě sloužit k vytápění a chlazení objektu.