MEPHARED 2 - Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Geotermální vrty pro TČ – 120 vrtů x 199 m

Naším dosud největším projektem, který zahrnoval celkem 24 000 mb vrtů, je akce MEPHARED 2.

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy patří k největším nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci celé ČR. Jedná se o dostavbu Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Generální dodavatelem stavby se stalo sdružení společností BAK & SYNER. Samotná akce započala v září 2023, kdy byla rozdělena na dvě části – NOVOSTAVBA CENTRÁLNÍ BUDOVY a NOVOSTAVBA BUDOVY FAKULTY a měla za cíl především zatraktivnit a zkvalitnit vzdělávací a výzkumné činnosti Farmaceutické a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Součástí naší dodávky byla kompletní realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla. Naše práce tedy zahrnovaly provedení vrtných prací včetně vystrojení, horizontální propojení včetně zemních prací a přidružené práce. Na provedení primárního okruhu pro tepelná čerpadla, stejně jako na celou stavbu univerzitního kampusu, byl kladen velký důraz na kvalitu prováděných prací, dodržování striktních technologických postupů, přesný soulad dodávky s projektovou dokumentací a samozřejmě zvládnutí veškerých prací v napjatých časových požadavcích harmonogramu stavby. Díky skloubení všeho výše uvedeného u nás mohlo vzniknout vrtné pole a systém zdroje tepla a chladu unikátních parametrů.

Během realizace byly provedeny geotermální vrty o celkové délce 23 880 m (120 ks o hloubce 199 m). Vrtné práce se prováděly pomocí pásové vrtné soupravy HVS 4130, HVS 4100 na podvozku Mercedes Unimog a HVS 4100 na kolovém podvozku. K vystrojení vrtů byly využity vertikální geotermální sondy o průměru 4 x 40 x 3,7 mm, současně, ihned po dokončení vrtů, byly vrty horizontálně propojeny a vedení bylo vedeno do technických místností objektu, kde jsou osazeny jednotlivé rozdělovače a sběrače. Samotná tepelná čerpadla budou Univerzitě Karlově sloužit k vytápění a chlazení nového univerzitního objektu MEPHARED 2.

Součástí naší dodávky bylo kromě geotermálních vrtů i provedení vrtané studny. Ta byla vystrojena PVC zárubnicemi průměru 160 mm. Studna po samotném vystrojení byla osazena betonovou skruží a bude sloužit k zajištění vody pro závlahu zeleně areálových ploch univerzitního kampusu.